ویزای استارت آپ پرتقال (مدارک مورد نیاز، شرایط)

ویزای پرتغال

ویزاي استارت آپ پرتغال، ویزایی اقامتی است که به کارآفرینان خارج از حوزه شنگن عطا میشود. براي کارآفرینی و سرمایه گذاريدر هر کشور قبل از هرچیز باید به این موضوع پرداخت که آیا کشور مورد نظر مقصد مناسبی براي سرمایه گذاري هست یا خیر. درپاسخ باید گفت آنچه که هر کشور را به مقصد ایده آلی جهت سرمایه گذاري و مهاجرت تبدیل می کند بررسی همه زوایاي آن کشوراز نظر اقتصادي ، نظام مالیاتی ، نظام حقوقی و معاهدات دوجانبه میان این کشور با کشورهاي دیگر می باشد.

 

ویزای استارت آپ پرتغال

 

معرفی پرتغال

شرایط زندگی در پرتغال

هزینه های زندگی در پرتغال

وضعیت کار در پرتغال

مشاغل موجود در پرتغال

کارآموزی داوطلبانه در پرتغال

قانون استخدام پرتغال

تحصیل در پرتغال

پاسپورت پرتغال

ویزای کارآفرینی پرتغال

مدارک لازم برای ویزای استارت آپ پرتغال

خدمات تورگردان برای اخذ ویزا

مدارک لازم برای دریافت اقامت پرتغال

 

ویزاي اقامتی پرتغال مخصوص کارآفرینان

ویزاي کارآفرینی پرتغال، ویزایی اقامتی است که به کارآفرینان خارج از حوزه شنگن اعطا می شود. براي کارآفرینی و سرمایه گذاري در هر کشور قبل از هرچیز باید به این موضوع پرداخت که آیا کشور مورد نظر مقصد مناسبی براي سرمایه گذاري هست یا خیر. در پاسخ باید گفت آنچه که هر کشور را به مقصد ایده آلی جهت سرمایه گذاري و مهاجرت تبدیل می کند بررسی همه زوایاي آن کشور از نظر اقتصادي ، نظام مالیاتی ، نظام حقوقی و معاهدات دوجانبه میان این کشور با کشورهاي دیگر است.

 

معرفی پرتغال

پرتغال از بهترین مقاصد براي اقامت و کسب شهروندي است. از آنجایی که پرتغال عضو اتحادیه اروپا و حوزه شینگن است گرفتن شهروندي آن می تواند افراد را از دغدغه گرفتن ویزاهاي متعدد، خلاص کند. با این همه چون تعداد ایرانیان در این کشور کم است و کمتر ایرانی براي گرفتن اقامت به این کشور فکر می کند؛ به نسبت دیگر کشورهاي حوزه شنگن کمتر شناخته شده است. در هر حال باید گفت که کشور پرتغال یکی از راحت ترین و سریع ترین راه ها براي گرفتن اقامت و رسیدن به شهروندي اروپاست.

در سال 2017 در یک نظرسنجی گسترده، اطلاعاتی درباره چگونگی زندگی و کار در 65 کشور جهان که مقصد عمده مهاجرین به شمار می رود جمع آوري گشته است. 43 فاکتور از جمله کیفیت زندگی، سهولت در سکونت، هزینه هاي زندگی، ایمنی و امنیت، سلامتی و رفاه، شادي و نشاط درونی و همچنین مسافرت و سهولت حمل و نقل و مراقبت هاي بهداشتی، براي رتبه بندي کلی مورد بررسی قرار گرفت. پرتغال در این نظرسنجی چهارمین جایگاه را به خود اختصاص داده است .

به این منظور لازم است ابتدا اطلاعاتی مختصري در خصوص کشور پرتغال داشته باشید .

 

معرفی کشور پرتغال

معرفی پرتغال

پرتغال کشوري در جنوب غربی اروپا، در همسایگی کشور اسپانیاست. ششمین پاسپورت قدرتمند جهان را دارد که امکان سفر به بیش از 170 کشور دنیا، بدون نیاز به ویزا را برایتان فراهم می کند. پایتخت این کشور لیسبون و زبان ملی آن پرتغالی می باشد. جمعیت این کشور طبق آخرین سرشماري حدود 10.5 میلیون نفر و واحد پول آن یورو است. اکنون این کشور یکی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و ناتو است که از سال 1995 به عضویت حوزه شینگن نیز درآمده است. از این رو به جز اتباع کشورهاي تحت قرارداد شینگن و کشور پرتغال، شهروندان دیگر کشورها براي ورود به این کشور ملزم به دریافت یکی از انواع ویزاي شینگن هستند .

همچنین کشور پرتغال داراي اقتصادي ترکیبی و مبتنی بر خدمات است؛ این بدین معنی است که دولت پرتغال بسیاري از شرکتهاي تحت کنترل خود را خصوصی سازي کرده و محدودیتهاي مناطق اقتصادياش را برداشته است و شیوه حکومتی آن جمهوري پارلمانی می باشد. پرتغال از کشورهاي توسعه یافته در قاره اروپا به شمار می رود. دین اکثر مردم این کشور مسیحیت از شاخه کاتولیک رومی می باشد .
پرتغال غربی ترین کشور سرزمین اصلی اروپاست و خاك پرتغال به همراه تنها همسایه خود اسپانیا شبه جزیره ایبري را تشکیل می دهد. پرتغال از سوي غرب به اقیانوس اطلس محدود شده و دو مجمع الجزایر آزور و مادیرا واقع در این اقیانوس نیز جزء خاك پرتغال محسوب می شوند. کشور پرتغال دو منطقه کلان شهري عمده دارد که یکی کلانشهر لیسبون در جنوب این کشور و دیگري کلان شهر پورتو در شمال این کشور می باشد .

در رابطه با امور سیاسی باید بیان کرد که این کشور تا چندي پیش رژیم پا دشاهی داشت لیکن با شورش مردم و فرار پادشاه به برزیل داراي حکومت جمهوري شد.همانطور که عنایت فرمودید، شیوه حکومتی کشور پرتغال اکنون دموکراسی پارلمانی است و این کشور جمهوري نیز هست که رئیس جمهور آن براي دوره هاي پنج ساله از سوي مردم انتخاب میشود .

در رابطه با جغرافیا و شرایط محیطی کشور پرتغال باید این نکته را بیان نمود، پرتغال کشوري است کوچک که در حاشیه غربی شبه جزیره ایبري یعنی پایین ترین بخش جنوب غربی اروپا قرار دارد. این سرزمین را می توان دنباله فلات مرتفع مرکزي اسپانیا دانست که هرچه به سمت دریا پیش می رود، ارتفاعش کم و کمتر می شود. سواحل غربی و جنوبی این کشور را اقیانوس اطلس فرا گرفته و در غرب آن کشور اسپانیا قرار دارد.

 

لیسبون پرتغال

 

پرتغال از مشرق و شمال به اسپانیا محدود است و هیچ گونه مرز طبیعی عمده اي بین دو کشور وجود ندارد. مساحت پرتغال 91720 کیلومتر مربع است. طول این کشور، از شمال به جنوب، 630 کیلومتر و حداکثر عرضش 217 کیلومتر است. طول خطوط ساحلی آن، در مغرب 640 کیلومتر و در جبهه جنوبی گوا دیانا 160 کیلومتر می باشد. تمامی بندرگاه هاي عمده در مغرب این کشور قرار دارند.

کشور پرتغال داراي آب و هوایی معتدل و مدیترانه اي است که در شمال مرطوب تر و در جنوب و نواحی دور از دریا خشک و گرم تر می باشد. اما به طور کل می توان اینطور گفت که در اکثر مواقع سال میانگین دماي قسمتهاي شمالی کشور پرتغال 13 درجه و در قسمتهاي جنوبی 18 درجه سانتیگراد است.

درcountrymeters  سال 2019 یکی از موارد مورد توجه کشور پرتغال، جمعیت این کشور است. بر طبق آخرین آمار وبسایت

جمعیت این کشور در حال حاضر در حدود 10،184،200 نفر است که به نسبت مساحت 92،120 کیلومتر مربعی اش داراي تراکم
جمعیت 112 نفري در هر کیلومتر مربع است! جمعیت کشور پرتغال 0.13 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد و رتبه بندي
پرتغال از لحاظ جمعیت در رده 88 جهان قرار دارد.

کشور پرتغال داراي شهرهاي بسیاري است که مرکز اصلی سیاست، هنر، تحصیل و داد و ستد محسوب می شوند. این شهرها که شامل لیسبون ،آمادورا ،پورتو و براگا می شوند به واسطه مقوله هاي تجارت، اقتصاد و توریسم داراي تاثیر زیادي در سراسر غرب اروپا هستند.

 

اقامت در پرتغال

 

شهر لیسبون به عنوان پایتخت و مهمترین شهر کشور پرتغال داراي جمعیت تقریبی دو میلیون و یکصد نفري بوده و بیشترین آمار
بازدید توریست را در طول سال به خود اختصاص داده است همچنین بیش ترین ثروت کشور پرتغال را در خود ذخیره کرده است. به طوري که 45 درصد از کل تولیدات کشور به این ناحیه اختصاص دارد. شهر لیسبون از شهرهاي مهم اتحادیه ٴ اروپا و قطب سیاسی کشور پرتغال بوده و دولت این کشور در این شهر مستقر شده است .

 پس از لیسبون، شهرهاي پورتو و براگا دیگر شهرهاي مهم پرتغال هستند. لازم به ذکر است که براساس آمار اخیر سازمان کشور پرتغال در کنار زیبایی وصف ناشدنی، یکی از امن ترین کشورهاي اروپا محسوب شده و از لحاظ جرم و جنایت  سومین کشور امن دنیا است.

شرایط اقتصادي این کشور پس از بحران اقتصادي اروپا در حال حاضر رو به بهبودي بوده و دولت حاکم تلاش زیادي براي بازگشت
رشد اقتصادي کشور خود می نماید.

همانطور که بیان نمودیم بر طبق سرشماري سال 2007 جمعیت این کشور به 10،617،575 اعلام شد که 332،137 نفر آنها مهاجرین قانونی بودند. پرتغال از نظر قومی کشوري یکسان است و نزدیک به 97 درصد از مردم آن را پرتغالی ها شامل می شوند. امید به زندگی در پرتغال براي مردان 74.6 سال و براي زنان 81.36 سال است.

 

ویزای کار پرتغال

 

شرایط زندگی در پرتغال

وضعیت اقتصادي کشور پرتغال با توجه به صنعت توریسم رو به رشد خود و رویکرد جذب سرمایه و مهاجران متخصص و تحصیلکرده از سراسر دنیا، داراي اقتصادي فعال و پویایی است .

کشور پرتغال از لحاظ اقتصادي در رتبه سی و چهارم دنیا قرار دارد، در نتیجه پرتغال با (GCR) براساس گزارش رقابت جهانی
جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر داراي نرخ بیکاري به عدد 6.8 درصد و مجموع تولید ناخالص داخلی آن 236 بیلیون دلار می باشد.
لیسبون، بیشترین ثروت این کشور را در خود جاي داده است و با توجه به اینکه 45 درصد از تولیدات این کشور متعلق به این شهر می باشد میتوان گفت این شهر جز شهرهاي بسیار مهم اتحادیه اروپا به شمار می رود .

یکی دیگر از صنایع پر رونق و مهم اقتصادي براي کشور پرتغال در کنار صنعت توریسم، صنعت ماهیگیري صنعت ساخت شراب، مصنوعات چوب پنبه اي، آمادن غذا و ساردین و صنعت کشاورزي است که از دیرباز با مردم کشور پرتغال همراه بوده و موجب کسب درآمد کشور و مردم آن شده است. در کنار این موارد، کشور پرتغال داراي صنعت عظیم واردات و صادرات کالا نیز هست . بخش اعظمی از کالاهاي این کشور همچون ماشین آلات، پوشاك، کاغذ ، کفش و غیره به کشورهاي اتحادیه اروپا صادر می شود. درست است که پرتغال به نسبت دیگر کشورهاي اروپا داراي میانگین درآمد پایین تري است، اما در عین حال هزینه هاي زندگی نسبتا مناسب و ارزان در این کشور موجب ایجاد تعادل و انتخاب آن به عنوان یکی از بهترین مقاصد اروپایی براي مهاجرت ایرانیان شده است .

 

زندگی در پرتغال

هزینه های زندگی در پرتغال

کشور پرتغال داراي ارزانترین هزینه هاي زندگی در اروپاي غربی است. از هزینه هاي محل اقامت گرفته تا خورد و خوراك، همه چیز مقرون به صرفه است. به گونه اي که یک زوج می تواند به راحتی در شهرهاي کوچک کشور پرتغال با 1700 دلار در ماه زندگی کند.

البته این مبلغ براي شهري نظیر لیسبون از 2100 تا 2200 دلار شروع میشود و چنانچه مجرد باشید با دو سوم این مبلغ میتوانید
به راحتی در ماه زندگی کنید
.

یکی از مهمترین موارد هزینه هاي زندگی در پرتغال بدون شک اجاره خانه است، اجاره بهاي یک واحد آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه در یکی از شهرهاي کوچک پرتغال چیزي در حدود ماهی 375 دلار است؛ اجاره بهاي آپارتمان در پایتخت کشور پرتغال اما تقریبا دو برابر بوده و معادل 650 دلار در ماه است که در محلههاي توریستی و بهتر، اجاره آپارتمان یک و دو خوابه در حدود 1000 دلار خواهد بود .

هزینه خرید خانه در کشور پرتغال همچون دیگر کشورهاي دنیا براساس منطقه و شهر متغیر است اما به طور کلی میتوان با مبلغی کمتر از 100 هزار دلار یک آپارتمان کوچک در یکی از شهرهاي پرتغال پیدا کرد اما براي شهري مثل لیسبون حداقل مبلغ خرید آپارتمان از 150 هزار دلار شروع میشود. هزینه هاي آب، برق و گاز براي یک آپارتمان معمولی حدود 80 دلار یا حدود 75 یورو در ماه می باشد .

 

هزینه زندگی در پرتغال

 

خرید و یا اجاره یک خانه در پرتغال بسیار قابل قبول و معقول ، نسبت به نقاط دیگر اروپا است .
اجاره یک آپارتمان دو خوابه شهري در لیسبون کمتر از 600 یورو می باشد و این مبلغ براي آپارتمان هاي سه خوابه شهري به 2500 یورو نیز می رسد . در سایر نقاط کشور می توانید بین 450 تا 800 یورو براي املاك 2 دو خوابه و بین 1200 تا 2 هزار یورو براي املاك سه خوابه بودجه در نظر گرفت .

خرید ملک دو خوابه در آلگره یا لیسبون بین 105 هزار تا 180 هزار یورو قیمت خواهد بود. در کویمبرا یا کاسیاس به مراتب ارزانتر
هم خواهد بود به طوري که یک فقط آپارتمان سه خوابه در این شهر ها حدود 150 هزار تا 180 هزار یورو خواهد بود و به طور
میانگین هر متر مربع 1308 یورو می باشد. در مناطق روستایی قیمت املاك بسیار پایین تر می باشد . ملک سه خوابه در حدود 100 هزار تا 120 هزار یورو در دسترس خواهد بود . انواع ویلا هاي جالب و شخصی با مبالغی حدود 350 هزار یورو معامله می شود .

هزینه خرید و خورد و خوراك یک زوج در کشور پرتغال به طور معمول در حدود 200 دلار در ماه است، براساس اطلاعات وبسایت NUMBEO هزینه هاي زندگی در پرتغال به نسبت کشور آمریکا 28 درصد پایینتر است. هزینه صرف غذا در بیرون از منزل نیز در کشور پرتغال به نسبت خیلی از کشورها ارزان و مناسب است. به عنوان مثال وعده غذایی مخصوص و کامل ناهار چیزي حدود 8 تا 11 یورو معادل 9 تا 12.5 دلار براي هر نفر است و هزینه شام دو نفره در رستوران به همراه مخلفات نیز چیزي در حدود 30 دلار خواهد بود. شما همچنین می توانید با انتخاب بازارهاي سنتی واقع در مرکز شهر لیسبون و خرید مایحتاج خود با قیمت هاي بسیار مناسب و پایین، در هزینه هاي خود صرفه جویی کنید .

یکی دیگر از هزینه هاي زندگی در پرتغال هزینه حمل و نقل است، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد براي جا به جایی در
شهرهایی نظیر لیسبون و پورتو استفاده از مترو است که در حال حاضر قیمت بلیط تک مسیر آن 1.76 دلار و بلیط عبور و مرور ماهانه آن 40.88 دلار است. Monthly Pass ورودي تاکسی در کشور پرتغال معمولا 3.71 دلار است و به ازاي طی کردن هر یک مایل یا همان 1.60 کیلومتر، به هزینه اولیه مبلغ 0٫86 دلار اضافه می شود.

 

وضعیت کار در پرتغال

پرتغال از جمله کشورهاي جنوبی قاره اروپا است که اقتصاد داینامیک و پویایی دارد. کارفرمایان در این کشور با کمبود متخصص به مهندسی و مشاغل فنی IT بخصوص در رشته هاي فناوري اطلاعات رو به رو هستند. در نتیجه الان بهترین فرصت براي اقدام و پیدا کردن شغل مورد نظرتان است .

با توجه به اینکه سالانه 70 هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار پرتغال می شوند، رقابت بر سر تصاحب عنوان شغلی مناسب و درخور توجه بسیار زیاد است و افراد با توانایی مکالمه به زبانهاي پرتغالی و انگلیسی و یا دیگر زبان هاي اروپایی داراي شانس بیشتري براي استخدام هستند.

کار در پرتغال براي شهروندان غیر اتحادیه اروپا به دلیل نرخ بالاي بیکاري پرتغال در سال هاي اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است. تعداد آژانس هاي استخدام که بطور موقت در زمینه کار در پرتغال فعال می باشند، حدود 250 آژانس است. شما می توانید با مکاتبه با کمپانی ها به صورت مستقیم و یا جستجوي آژانس هاي کاریابی جهت دریافت پیشنهاد کاري در پرتغال اقدام کنید.

 

کار در پرتغال

 

 • در ادامه آدرس برخی از آژانس هاي کاریابی معتبر در پرتغال آمده است :
  https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
 • https://www.expatica.com/pt/jobs/
 • https://www.iefp.pt
 • https://www.netemprego.gov.pt
 • http://www.jobsinlisbon.com
 • Portuguese Yellow Pages (Paginas Amarelas)
 • Portuguese White Pages (Paginas Brancas)

 

شما همچنین می توانید براي یافتن شغل به سایت شوراي بریتانیا  مراجعه کنید، یا در وب سایت هاي آموزش به زبان انگلیسی از قبیل  www.appi.pt یا www.eslbase.com مراجعه بفرمایید . 

حداقل حقوق و دستمزد در پرتغال سالانه تنظیم می شود و در سال 2018 مبلغ 700 یورو در هر ماه تعیین شد که این مقدار در سال 2019 نیز به همین مقدار بوده است. بر اساس گزارشات حداقل دستمزد در سال 2020 بالا می رود. بر این اساس حداقل دستمزد ملی 40.8 یورو در ماه نسبت به سال قبل ، 5.83 ٪ افزایش یافته است. این افزایش بیشتر از CPI2019 است که 0.4 % بوده است. بنابراین  کارگران در سال گذشته قدرت خرید را بدست آورده اند . 

 

خرید ملک در پرتغال

 

مشاغل موجود در پرتغال

صنعت گردشگري در اقتصاد پرتغال امري حیاتی است، انواع مشاغل فصلی و پاره وقت در سراسر این کشور ارائه می شوند، به ویژه در هتل ها و مهمانسراها. در سال هاي اخیر، صنعت ارتباطات نیز رونق گرفته است، فرصت هاي بسیار خوبی براي کارگران چند زبانه وجود دارد، در حالی که تجارت و تعمیر بخش خودروسازي و ساخت و ساز رشد کار خوبی را نشان می دهد. به عنوان بخش تولید مدرن، متخصصین در شغل هاي مختلف در این کشور شرایط مطلوبی را دارند.

براي فارغ التحصیلان که به دنبال کار براي شرکت هاي بزرگ هستند، لیسبون مکانی ایده آل است، این شهر داراي شرکت هاي چند انرژي در پرتغال است. دولت پرتغال نیز در حال  حاضر کارآفرینان به راه اندازي کسب و کار تشویق می کند.

با اطلاع از میزان حقوق دریافتی در لیسبون، پایتخت این کشور، شخص می تواند دیدگاه مشخصی در خصوص شرایط اقتصادي و کاري در کشور پرتغال داشته باشد. با اینکه پرتغال یکی از فقیر ترین کشورهاي اروپاي غربی می باشد ولی برخی مشاغل درآمد خوبی در این کشور دارند. در شهر لیسبون در پرتغال حقوق متوسط 860 یورو در ماه می باشد که این بیشترین میزان در کل کشور هاي اروپایی می باشد.

قطعا شخصی که در رشته مورد نیاز این کشور تحصیل و تخصص دارد، شانس بالاتري جهت کاریابی در این کشور خواهد داشت.
البته مشاغل مورد نیاز این کشور برخی به زبان پرتغالی است و شخص باید تسلط لازم و کافی را داشته باشد ولی برخی از مشاغل با زبان انگلیسی هستند و شخص قادر خواهد بود که تنها در صورت داشتن دانش زبان انگلیسی در این کشور مشغول به کار شود. لازم به توجه است که دانستن زبان پرتغالی شانس شخص را جهت یافتن کارفرما را بسیار بالاتر می برد.

 

مشاغل موجود در پرتغا ل

 

کشور پرتغال در زمینه هاي زیر براي اشخاص انگلیسی زبان، شرایط کار بهتري در مقایسه با دیگر رشته ها دارد :

صنعت توریسم

املاك و مستغلات

هتل و غذا

خدمات عمومی

کشاورزي

تامین انرژي و آب

خرده فروشی

مشاغل انگلیسی زبان:

اگر در جستجوي یک کار انگلیسی زبان هستید، مشاغل موجود در لیسبون یک نقطه شروع است، و طیف وسیعی از هر دو نوع شغل تمام وقت و مشاغل پاره وقت را شامل می شود.براي این منظور بایستی CV خود را آپلود کنید. این مسئله را می توانید با جستجو در روزنامه هاي انگلیسی زبان در پرتغال،  به دنبال آگهی هاي استخدام مورد نظر دریابید.

 

کارآموزي داوطلبانه در پرتغال

فارغ التحصیل دانشگاه می توانند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون کارآموزي یا دفتر اروپا براي کارآموزي اقدام کنند (با مراجعه به سایت) مراحل را پیدا کنید، در غیر این صورت شما می توانید براي کارآموزي از طریق مراجعه به IAESTE براي (دانش آموزان  فارغ التحصیلان جدید) و یا جستجو AIESEC ( براي (دانش آموزان در علوم، مهندسی و هنرهاي کاربردی )  بپردازید. کارآموزان همچنین می توانند در خارج از کشور دوره هاي کارورزي خود را بگذرانند .

براي کسانی که سنی بین 17 تا 30 دارند، شما می توانید برنامه هاي داوطلبانه در بخش خدمات داوطلبانه اروپا (EVS) براي کار در خارج از کشورتا 12 ماه در سمت هیئت مدیره، مواد غذایی، بیمه و کمک هزینه کوچک پیدا کنید.  کونکوردیا organisation فرصت دیگري براي داوطلب اس .

 

این را نیز می پسندید: انواع ویزا بر اساس هدف و دفعات سفر

 

قانون استخدام در پرتغال

کارمندان در پرتغال معمولا 40 ساعت در هفته کار میکنند (هشت ساعت در روز)، اگرچه قانون استخدام اجازه انعطاف پذیري را در موارد خاصی تا حد 60 ساعت در هفته ( 12 ساعت در روز) را می دهد. کارمندان تمام وقت سالانه 22 روز را میتوانند به مرخصی بروند، این میزان شامل تعطیلات عمومی نمی شود .

قرارداد کار در پرتغال شبیه به بسیاري از کشورهاي اروپایی است، و قراردادها تحت عنوان دائم، ثابت مدت، پاره وقت و قرارداد کار متناوب که از رایج ترین روش هاي اشتغال است می باشد .

 

تحصیل در پرتغال

کشور پرتغال کشوري است که به بحث آموزش بسیار اهمیت می دهد و هزینه هاي زیادي را براي ارتقاء کیفیت آموزشی متحمل می گردد.

آموزش براي دانش آموزان تا سن 18 سالگی و براي 12 سال تحصیلی رایگان می باشد. هزینه هاي تحصیل در پرتغال نسبت به سایر کشورهاي اروپایی پایین تر می باشد.

هزینه تحصیل در پرتغال:

شهریه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به طور متوسط حدود 950 الی 1.250 در سال می باشد(1.140 الی 1.500 دلار).  در حالی که هزینه ي دکتري حدود 2.500 الی 3.000 یورو ( 2.400  - 3.600 دلار) است. که این کشور را به مکان مناسبی براي زندگی و تحصیل بدل کرده است.

آموزش زبان هاي خارجی:

براي آموزش زبان انگلیسی در یک مدرسه در پرتغال، به طور کلی شما نیاز به یک مدرك کارشناسی و صدور گواهینامه TOEFL دارید. اکثر قراردادهاي آموزشی در ماه سپتامبر شروع و در اواخر ماه ژوئن پایان می یابد، و برخی از معلمان نیز می  توانند به تدریس در اردوگاه زبان انگلیسی در تابستان و یا تدریس خصوصی مبادرت ورزند. شهرستان های اصلی براي کار و تدریس عبارتند از لیسبون، پورتو، کویمبرا و براگا بیش از 30 مدرسه زبان انگلیسی در سراسر کشور وجود دارد.

 

تحصیل در پرتغال

پاسپورت پرتغال

پاسپورت پرتغال با قرار داشتن در رتبه سوم در رنکینگ بین المللی پاسپورت ها از جمله پاسپورت هاي داراي اعتبار بالا بشمار می رود. بنا بر گزارش passport index  پاسپورت پرتغال هم طراز با پاسپورت کشور هاي دانمارك، سوئد، ایتالیا، سنگاپور، هلند، اتریش، سوئیس و کره جنوبی در رتبه سوم معتبر ترین پاسپورت هاي جهان قرار دارد.

نکته شایان توجه در این باره می تواند این باشد که پاسپورت ایالات متحده آمریکا در رده 4 این رنکینگ قرار دارد. شما با داشتن پاسپورت پرتغال می توانید به 170 کشور دنیا بدون نیاز به ویزا سفر کنید. البته خاطرنشان می کنیم که براي سفر به 44 کشور از این 170 کشور نیازي به اخذ ویزاي فرودگاهی در کشور مقصد دارید. ( Visa on Arrival)

نکته قابل توجه این است که پاسپورت این کشور دومین جایگاه را از نظر اعتبار پاسپورت در زمینه سرمایه گذاري و اقامت در به خود اختصاص داده است. که این میتواند براي آنهایی که که قصد سرمایه گذاري هاي اینترنشنال را دارند نکته مهمی باشد.

 

پاسپورت پرتغال

 

این را نیز می پسندید: سرمایه گذاری در پرتغال 

 

ویزاي کار آفرینی پرتغال چیست ؟ (معرفی ویزای استارت آپ)

استارت آپ ویزا یا ویزاي اقامتی کارآفرینی یکی از انواع ویزای پرتغال براي کارآفرینان خارج از حوزه شنیگن است که می خواهند بخشی از یک جامعه استارتاپی پیشرفته باشند. هدف استارت آپ ویزاي اقامتی، این است که نوابغ متخصص، نوآور و سرمایه گذار را به پرتغال جذب کند. با سرمایه گذاري و پرورش نیروي کار ماهر، کارآفرینان میتوانند با یک مرکز پرورش استارتاپی در پرتغال ادغام پیدا کنند و از تمام مشوق ها و حمایت هاي برنامه استارتاپی پرتغال بهرمند شوند. این برنامه با جذب استعداد هاي بین المللی، یکی از بهترین برنامه هاي کارآفرینی خلاق و نوآور در سراسر اروپا است.

 

ویزاي کار آفرینی چیست

 

چه کسی میتواند از این طریق اقدام کند؟

تمام کارآفرینان جوان از سراسر دنیا که به قصد ایجاد یک شرکت نوآورانه و خلاق نیاز به دسترسی سریع به ویزاي اقامتی را دارند؛ میتوانند از این طریق استارت آپ شان را در پرتغال بسازند یا به پرتغال انتقال دهند .

این ویزا براي کارآفرینانی است که :

 • باوجود این که هنوز کسب و کار را شروع نکرده اند، تمایل به توسعه پروژه در پرتغال دارند .
 • کسب و کاري را در کشور خود شروع کرده اند، و خواهان راه اندازي آن در پرتغال هستند .
 • کارآفرینانی که هیچ اقامت قانونی در حوزه شینگن را نداشته اند .
 • سوء پیشینه ندارند .
 • سن بالاي 18 سال دارند .
 • سرمایه کافی در بانک دارند .

 

روش پیشنهادي ما جهت اخذ ویزاي کارآفرینی (اقامت 5 سال)

براساس مطالبی که در این مقاله ذکر شد؛ کشور پرتغال از سال 2017 با ایجاد ویزاي استارتاپی شرایط راحتی را براي کسب اقامت و شهروندي براي کارآفرینان فراهم آورده است.

با توجیه طرح و عقد قرارداد بین دو طرف (متقاضی و شرکت مجري)، مراحل اخذ ویزاي اقامتی براي کشور پرتغال به جریان می افتد .

مدارک لازم برای اخذ ویزای پرتغال

1. گواهی عدم سوء پیشینه
2. رسید مالی مبنی بر وجود حداقل 6.000 یورو در حساب بانکی متقاضی
4. گواهی شناسایی، پاسپورت و سن بیش از 18 سال

پس از دریافت مدارك متقاضی، شرکت مجري مدارکی را که کاملا مربوط به کارآفرینی است را براي شخص متقاضی فراهم می کند.

 

این را نیز می پسندید: سرمایه گذاری در پرتغال 

 

این مدارك شامل :

1. نامه انگیزشی با توضیح علاقه به توسعه کار یا پروژه در پرتغال
2. رزومه کاري
3. آماده سازي و ارائه پروژه
4. آماده سازي و ارائه طرح تجاري

پس از آماده کردن مدارك، شرکت مجري، دعوت نامه متقاضی را از اداره نوآوري پرتغال دریافت کرده و براي متقاضی ارسال میکند، پس از اخذ وقت سفارت، متقاضی باید مدارك مورد نیازي که از قبل آماده و جمع آوري شده است را به سفارت ارائه دهد. ( شرکت در خصوص هزینه هاي مربوط به سفارت مسئولیتی نداشته و تمام هزینه هاي مربوط به سفارت اعم از انگشت نگاري و دیگر کارها به عهده شخص متقاضی می باشد.)

پس ارائه مدارك، کشور پرتغال درخواست را بررسی میکند و با قبول درخواست، ویزاي اقامتی متقاضی را صادر می کند . با صدور ویزاي اقامتی پرتغال، (که نیازي به دریافت ویزا هاي دیگري از جمله شینگن یا ویزاي طلایی و امثال آنها ندارد) متقاضی میتواند نسبت به حضور در خاك پرتغال براي گرفتن کارت اقامت خود اقدام کند؛ و کارت اقامت یک ساله خود (و خانواده) خود را دریافت نماید .

متقاضی پس از دریافت اقامت یکساله میتواند تا هر زمان در خاك پرتغال زندگی، کار، یا در حوزه شینگن رفت و آمد کند. پس از
پایان دوره یک سال با تمدید اقامت براي دو سال دیگر، میتواند به شهروندي پرتغال نزدیک گردد. پس از پایان دوره دوم سه ساله (در کل 5 سال اقامت) شرکت براي پاسپورت و شهروندي متقاضی اقدام می نماید .

خدمات تورگردان برای اخذ ویزا

در این پروسه 5 ساله ما در کنار شما هستیم

خدمات ما که شامل :

 • آماده کردن مدارك
 • گرفتن وقت سفارت
 • هماهنگی هاي لازم در کشور پرتغال با اداره مهاجرت
 • تمدید اقامت ( دوره اول اقامت 2 ساله و دوره دوم اقامت 3 ساله)
 • ایجاد حساب بانکی به طور رایگان
 • تحویل کد مالیاتی
 • ثبت درخواست و پیگیري پاسپورت و شهروندي
 • زمان بندي فرایند اخذ ویزا
 • فرایند ویزاي اقامتی کارآفرینی از زمان عقد قرارداد تا هنگام اخذ دعوت نامه از 6 تا 9 ماه تخمین زده میشود.

 

فرآیند اخذ ویزا

در زیر فرایند اخذ ویزاي اقامت استارت آپی به طور شماتیک از زمان عقد قرارداد تا دریافت کارت اقامت آورده شده است.

 

فرایند اخذ ویزای پرتغال

مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت پرتغال

مرحله 1:عقد قرارداد اخذ اقامت با شركت

الف- مشخصات متقاضي اصلي


1. نام و نام خانوادگي:
2. نام پدر:
3. تاريخ تولد:
4. شماره شناسنامه:
5. تلفن همراه:
6. تلفن ثابت:
7. آدرس:

 ب- مدارك پيوست:

مدارك مورد نياز متقاضي اصلي:
1. صفحه اول پاسپورت (با اعتبار حداقل 6 ماه)
2. تصوير پشت و روي كارت ملي
3. تصوير تمام صفحات شناسنامه
مدارك مورد نياز همراهان (همسر و فرزندان زير 18 سال):
1. تصوير پشت و روي كارت ملي
2. تصوير تمام صفحات شناسنامه
3. صفحه اول پاسپورت (با اعتبار حداقل 6 ماه) (در صورت وجود)
 

مرحله 2: ارائه مدارك مورد نياز براي درج نام شما در شركت پرتغالي

1. اسكن صفحه اول پاسپورت شخص كارفرما(با اعتبار حداقل 6 ماه)(پاسپورت امضا شده باشد)
2. گواهي عدم سو پيشينه شما در ايران:
اين گواهي از پليس + 10 و يا به صورت الكترونيكي از سامانه ثبت نام الكترونيكي قضايي
قابل تهيه مي باشد.

/https://sana.adliran.ir 
اين گواهي در دارالترجمه رسمي بايد به زبان انگليسي ترجمه شود. همچنين از دارالترجمه بايد
درخواست نماييد كه گواهي مذكور به تاييد و مهر دادگستري ايران و وزارت خارجه ايران نيز
برسد.
3. گواهي تمكن مالي از شعبه بانك ريالي يا ارزي خود در ايران كه نشان دهد موجودي لحظه اي
حساب شما حداقل معادل 6000 يورو مي باشد. اين گواهي به صورت انگليسي صادر شده و نياز به ترجمه
ندارد.

مرحله 3: تاييد مدارك شما توسط سفارت پرتغال در ايران

گام اول: آماده سازي مدارك زير:

-1 شناسنامه كارفرما (تمام صفحات)
-2 شناسنامه همسر كارفرما(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-3 شناسنامه فرزندان زير 18 سال كارفرما(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-4 قباله ازدواج(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-5 گواهي سو پيشينه (با توجه به مدت اعتبار 1 ماهه اين گواهي، تهيه آن بايد حداكثر 30 رو قبل از تاريخ
باشد) VFS مراجعه شما به شركت
-6 گواهي شغلي ( در صورتي كه كارمند سازمان/ شركت مي باشيد. يا خود داراي كسب و كار مي
باشيد)(اين گزينه اختياري مي باشد و داراي تاثير مثبت مي باشد)
-7 سند ملكي ( در خصوص املاكي كه داراي سند رسمي سازمان ثبت و اسناد ايران هستند)(اين گزينه
اختياري و داراي تاثير مثبت مي باشد)

 

گام دوم: ترجمه رسمي مدارك 7 گانه فوق:

-1 مدارك فوق بايد در دارلترجمه رسمي به زبان انگليسي ترجمه شوند.
-2 مدارك فوق بايد توسط دارالترجمه به تاييد دادگستري ايران و وزارت خارجه ايران رسيده و توسط
ايشان ممهور گردند.

 

گام سوم: مراجعه به سفارت پرتغال در تهران جهت تاييد مدارك

 

آدرس و برنامه زمان بندي سفارت:

بايد مدارك 7 گانه فوق را جهت تاييد به سفارت VFS -1 حداقل 14 روز قبل از وقت شما در شركت
پرتغال در تهران ببريد.


آدرس سفارت پرتغال در تهران:

دروس، بلوار شهرزاد، خيابان هدايت، كوچه روزبه، پلاك 16
(021) 22543237- -3 تلفن هاي سفارت: 22764060

ايميل كنسول سفارت:

sconsular.teerao@mne.pt – ( Indirá Camotim

روزهايي كه مي توانيد مدارك را به سفارت تحويل دهيد:

روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14
(پيشنهاد مي گردد براي جلوتر بودن در صف، دقايقي زودتر مراجعه نماييد.)

 

مواردي را كه در هنگام مراجعه به سفارت بايد همراه داشته باشيد:

-1 اصل مدارك 7 گانه فوق
-2 ترجمه مدارك 7 گانه فوق كه داراي مهر دادگستري و وزارت خارجه ايران باشد
-3 اصل پاسپورت كارفرما و خانواده
VFS -4 پرينت وقت شركت
-5 پرينت دعوت نامه (در صورتي كه تا آن تاريخ به دست شما رسيده باشد)
-6 در صورت ارائه سند ملكي لازم است 3 قبض آخر آب، گاز، برق و تلفن محل مورد ارائه را همراه داشته
باشيد.
-7 مبلغ 15 يورو به ازاي تاييد هر مدرك، سفارت از شما دريافت مي كند. لذا به تعداد مدارك ارائه شده،
مبلغ فوق را به همراه داشته باشيد. (لازم به ذكر است ريال، دلار و هيچ نوع ارز ديگري مورد پذيرش
نيست. همچنين ارائه اسكناس هاي 500 يورويي توسط سفارت قابل پذيرش نمي باشد)
-8 پيشنهاد مي گردد از تمام مدارك ترجمه شده و اصل مدارك، يك نسخه كپي نيز به همراه داشته باشيد.
مي باشد.

Start Up -9 به فرد مسئول اعلام نماييد هدف از تاييد اين مدارك، گرفتن ويزاي کارآفرینی پرتغال است.

 

دريافت مدارك تاييد شده توسط سفارت:

به طور معمول سفارت مدارك فوق را به همراه اصل آنها از شما دريافت نموده و شماره همراه شما را نيز يادداشت
مي نمايد تا به شما خبر آماده شدن تاييد مدارك را اعلام نمايد.

روزهايي كه مي توانيد مدارك را دريافت نماييد: روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15 همان آدرس
سفارت مي باشد.

در صورتي كه ظرف مدت 10 روز با شما تماسي گرفته نشد، لطفا از طريق تلفن و يا ايميل كنسول، مراتب مذكور را به سفارت اعلام نموده و پيگيري نماييد.

 

تجارب مفيد:

1- منطقه اي كه سفارت در آن واقع است، تقريبا بدون تردد خودروهايي همانند تاكسي مي باشد. لذا جهت
برگشت، حتما از نرم افزارهاي تاكسي اينترنتي و يا هماهنگي با تاكسي استفاده نماييد كه معطل نگرديد.

2- در صورتي كه به سفارت مراجعه كرده و اولين نفر هستيد، حتما در زمان تعيين شده از طريق آيفون، فرد
مسئول را مطلع نماييد. انتظار شما در پشت درب سفارت، بدون اطلاع رساني از طريق آيفون، فايده اي
نخواهد داشت.

3- تحويل مدارك به شركت در تاريخ و ساعت تعيين شده، لازم است كه تمام مدارك تاييد شده خود را از VFS قبل از مراجعه به شركت سفارت پرتغال (مرحله 3) دريافت نماييد.

در تهران: خيابان موسوي (گلستان)، ميدان هروي، مجتمع هروي سنتر، طبقه 4، شركت VFS آدرس شركت مي باشد. پيشنهاد مي گردد حداقل 15 دقيقه قبل از وقت تعيين شده در محل حضور يابيد. VFS بايد همراه داشته باشيد: VFS مداركي كه در هنگام مراجعه به به صورت نقد. VFS -1 مبلغ 138 يورو بابت هزينه هاي 4,5 ) با پس زمينه سفيد (ويژه پاسپورت): 2 قطعه * -2 عكس 3,5-3 اصل پاسپورت كارفرما (حداقل 6 ماه اعتبار)

VFS -4 پرينت فرم رزرو وقت
5- پرينت دعوت نامه دريافت شده از كشور پرتغال
6- پرينت قرارداد ثبت استارت آپ در كشور پرتغال
7- پرينت فرم درخواست ويزا به صورت تكميل شده و امضا شده 50 يورو. (اين بيمه نامه از تمام بيمه هاي سطح بيمه نامه مسافرتي با مدت زمان 90 روز و ارزش 000 كشور به صورت حضوري و يا اينترنتي قابل تهيه مي باشد)(به عنوان مثال سايت: (www.Bimito.com اين رزرو پروازي به )

VFS -8 رزرو بليط پرواز از ايران به پرتغال به تاريخ يك ماه بعد از زمان مراجعه به
صورت صوري قابل انجام مي باشد)

اين رزرو به صورت صوري ) VFS -10 رزرو هتل در كشور پرتغال به تاريخ يك ماه بعد از زمان مراجعه به قابل انجام مي باشد)
9- گواهي تمكن مالي از شعبه بانك ريالي يا ارزي خود در ايران كه نشان دهد موجودي لحظه اي حساب شما حداقل معادل 6000 يورو مي باشد. اين گواهي به صورت انگليسي صادر شده و نياز به ترجمه ندارد دريافت گردد. VFS اين گواهي حدود يك هفته قبل از وقت مدارك زير كه ترجمه رسمي نموده و مورد تاييد شده سفارت پرتغال در ايران گرديده اند:

 

شناسنامه كارفرما (تمام صفحات)

گواهي سو پيشينه (با توجه به مدت اعتبار 1 ماهه اين گواهي، تهيه آن بايد حداكثر 30 رو قبل از  باشد) VFS تاريخ مراجعه شما به شركت گواهي شغلي ( در صورتي كه كارمند سازمان/ شركت مي باشيد. يا خود داراي كسب و كار مي باشيد)(اين گزينه اختياري مي باشد و داراي تاثير مثبت مي باشد)

سند ملكي ( در خصوص املاكي كه داراي سند رسمي سازمان ثبت و اسناد ايران هستند)(اين گزينه اختياري و داراي تاثير مثبت مي باشد)

-13 كپي هايي كه از ترجمه رسمي مدارك زير بايد به همراه داشته باشيد:
شناسنامه كارفرما 
گواهي سو پيشينه 
گواهي شغلي 
سند ملكي 
بيمه نامه مسافرتي 

 

تجارب مفيد:

اغلب كشورهاي اروپايي در طبقات 4 و 5 مركز تجاري هروي واقع گرديده است.

- شما مي توانيد زودتر از زمان تعيين شده خود مراجعه نماييد (اغلب براي زودتر رسيدن سخت گيري نمي گردد)

- هرگونه همراهي كه مرتبط با فرآيند ويزا نباشد، حق ورود به سالن اصلي شركت را ندارد.

- كيف و وسايل شما درب ورودي دريافت مي گردد تا در هنگام خروج به شما تحويل داده شود.

-  شما بايد موارد زير را از وسايل خود برداشته و به داخل مراجعه نماييد.


مدارك مورد نياز 
پول (يورو) 
گوشي تلفن 
به همراه داشتن موارد زير ممنوع است:
سيگار
فندك و كبريت 
فلش مموري 
در هنگام ورود، كشور مورد نظر (پرتغال) از شما سوال مي گردد. به بخش پذيرش مراجعه نموده و وقت
خود را اعلام مي كنيد. سپس به شما يك شماره داده مي شود و به سالن انتظار راهنمايي مي گرديد.
در سالن انتظار بايد منتظر فراخواني شماره خود باشيد (شماره ها به زبان انگليسي و فارسي اعلام مي
گردند)
 پس از آنكه نوبت به شما رسيد، مدارك مورد نياز را از شما دريافت مي نمايند.
-  يك پاكت و يك فرم را بايد در محل تكميل نماييد. براي اين منظور اطلاعات زير را به صورت انگليسي
به همراه داشته باشيد:
- آدرس دقيق پستي مكاني در ايران كه بايد مدارك براي شما پست گردد. 
- كدپستي آدرس فوق 
پس از دريافت مدارك، شما به صندوق جهت پرداخت وجه يورو صورت حساب راهنمايي مي گرديد.
به خاطر داشته باشيد، حتما رسيد پرداخت را از صندوق دريافت نماييد.
فرآيند شما در اين شركت به پايان مي رسد و مي توانيد در بخش ورودي، وسايل خود را دريافت نماييد

 

 

 

وضعیت آب و هوا
خلاصه مقاله

ویزاي استارت آپ پرتغال، ویزایی اقامتی است که به کارآفرینان خارج از حوزه شنگن عطا میشود. براي کارآفرینی و سرمایه گذاري در هر کشور قبل از هرچیز باید به این موضوع پرداخت که آیا کشور مورد نظر مقصد مناسبی براي سرمایه گذاري هست یا خیر. در پاسخ باید گفت آنچه که هر کشور را به مقصد ایده آلی جهت سرمایه گذاري و مهاجرت تبدیل می کند بررسی همه زوایاي آن کشور از نظر اقتصادي ، نظام مالیاتی ، نظام حقوقی و معاهدات دوجانبه میان این کشور با کشورهاي دیگر می باشد .

انتشار :  3 خرداد 1402 به روزرسانی :  4 مرداد 1402 نویسنده :   عفیفه خدنگی
تصاویر مرتبط
معرفی کشور پرتغال
 • معرفی کشور پرتغال
 • لیسبون پرتغال
 • فرایند اخذ ویزای پرتغال
 • تحصیل در پرتغال
 • کار در پرتغال
 • پاسپورت پرتغال
 • خرید ملک در پرتغال
 • اقامت در پرتغال
 • معرفی پرتغال
 • مشاغل موجود در پرتغا ل
 • ویزاي کار آفرینی چیست
 • زندگی در پرتغال
 • ویزای کار پرتغال
 • هزینه زندگی در پرتغال
 • ویزای استارت آپ پرتغال
 • no_image
اشتراک گذاری
درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید
در رابطه با این مطلب دیدگاهی وجود ندارد