تورگردان - مرجع صنعت تور و گردشگری ایران

تورهای مکزیکوسیتی
صفحه اصلی مکزیکمکزیکوسیتی
MexicoCityTours

درباره مکزیکوسیتی بیشتر بدانید

شهر مکزیکوسیتی پایتخت و بزرگترین شهر مکزیک است . این شهر سرشار است ابنیه های تاریخی موزه های و محله های زیبا می باشد . طبیعت زیبا و کوهستانی اطراف شهر هم زیبای این شهر را چندین برابر کرده است . تئوتیئواکان یکی از خاص ترین بناهای تاریخی در آمریکای جنوبی می باشد که هرم خورشید در آن قرار دارد این مجموعه که زمانی مرکز فرمانروای آزتک ها بوده است یکی از میراث جهانی نیز می باشد 

فیلتر کنید