تورهای کرمانشاه
KermanshahTours

درباره کرمانشاه بیشتر بدانید

استان کرمانشاه  مهد تاریخ و فرهنگ ایران است از مادها تا آخرین پادشاهان ساسانی همگی توجه ویژه ای به این سرزمین داشته اند . در این استان ۳۰۰۰ اثر تاریخی برآورد شده‌ است که ۷۱۶ اثر آن به ثبت آثار ملی و یک اثر به ثبت اثر جهانی رسیده است. در این میان بیستون به ثبت جهانی رسیده ‌است. در همه جای استان آثار گرانبهایی دیده می‌شود و طبیعت زیبا و فرهنگ غنی این استان میزبان خوبی است برای گردشگران و مسافران 

فیلتر کنید