تورگردان - مرجع صنعت تور و گردشگری ایران

تورهای برازیلیا
BrasiliaTours

درباره برازیلیا بیشتر بدانید

شهر برازیلیا پایتخت برزیل شهری است تازه متولد شده، این شهر که درطی 40 ما در سال 1960 در دروان ریاست جمهوری جوسیلینو کوبیتشیک افتتاح شد هدف ساخت این شهر توسعه پایدار و برابر در سرتاسر برزیل بوده است . پایتخت پیشین برزیل شهر ریو دوژانیرو بود که یکی شهرهای برتر تجاری اقتصادی و همچنین گردشگری می باشد . شهر برازیلیا با معماری مدرن خود توانسته خود را در میراث جهانی یونسکو ثبت کند . از جمله دیدنی های شهر برازیلیا میتوان به : استادیوم ملی مانه گارینشا ، کلیسای جامع برازیلیا ، پالاسیو دو پلانالتو ، انیومنتال اکسیس ،  مجموعه فرهنگی ریپابلیک ،  دریاچه پارانوآ و... اشاره کرد 

فیلتر کنید