تورگردان - مرجع صنعت تور و گردشگری ایران

صفحه اصلی شانگهای تور چین شانگهای
chinatour

تور چین شانگهای

از مبدا :
تهران
مقاصد :
شانگهای
قیمت تور :
10,950,000 تا 14,500,000 تومان
نوع تور :
تفریحی
فصل تور :
بهار

تور چین 6شب تور چین در تاریخ 5اردیبهشت ماه تور چین با هواپیمایی ماهان

این تور را به اشتراک بگذارید

آژانس سلام پرواز

021-22221500

هر گونه سوالی دارید با ما تماس بگیرید : 02122221500

آدرس : میرداماد.نرسیده به میدان محسنی پلاک 110 واحد4
  مشاهده اطلاعات کامل
اقامت    0 شب
پنجشنبه ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۸
پنجشنبه ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۸

مشخصات نرخی پکیج برای هر مسافر

قیمت برمبنای یک‌نفر در هر اتاق محاسبه شده است

دوتخته

109,500,000 ریال

یک تخته

145,000,000 ریال

حمل نقل

Mahan Air
فرودگاه امام خميني - ایران
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۸
22:00
شانگهای - چین
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۸
04:00
بار مجاز 30   کیلوگرم
تعدادتوقف 0
Economy
Mahan Air
شانگهای - چین
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۸
22:30
فرودگاه امام خميني - ایران
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۸
04:30
بار مجاز 30   کیلوگرم
تعدادتوقف 0
Economy
خدمات پکیج
 • صبحانه
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
شرایط و ضوابط
 • ارﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ %50 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮر در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮواز ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد و ﻫﺘﻞ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﻳﺰاي ﻓﻮري 10 روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺮوازﻣﺒﻠﻎ 30 دﻻر ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮ ازﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
مدارک لازم
 • اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺧﺮوج 2 – ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ رﻧﮕﻲ – 6X4 ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ
موارد تحت پوشش
 • ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﺎن اﻳﺮ ﺑﻪ شانگهای
 • وﻳﺰاي ﭼﻴﻦ
 • اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره
 • ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
 • راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن
 • بیمه مسافرتی
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﮔﺮﻳﻦ ﮔﺮوپGREEN GROUP
درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.

تورهای مشابه